Natuurdak met biodiversiteit

Natuurdak met biodiversiteit

bloemenweide

Met een natuurdak trachten we om zo goed
mogelijk het oorspronkelijke landschap te
herstellen. Bij voorkeur gebruiken we lokale
planten om zo de oorspronkelijke biotoop te
benaderen. Afhankelijk van uw keuze in
bloemen en kruiden, leveren wij voorgekweekte
matten of zaaigoed. Bij het zaaien kan er een
speciaal mengsel samengesteld worden uit de
natuurzaden van Groendak. De zaden zijn niet
gemanipuleerd zodat er echte inheemse be-
planting op uw dak zal groeien.

 

 

De opbouw van een natuurdak is steeds aangepast aan de gewenste biotoop, algemeen kunnen we stellen dat voor een plat dak volgende lagen voldoende zijn:

  • Beschermdoek voor de dakbedekking
  • Drainagemat met waterbuffer van 2 à 6 cm (deze berekenen we volgens de gekozen beplanting)
  • Filterdoek om het substraat tegen te houden
  • Substraatlaag met een dikte van 10 tot 30 cm
  • Beplanting met voor-gekweekte matten of met zaden.

Biodiversiteit:

Natuurdaken kunnen de biodiversiteit in de steden gemakkelijk verbeteren, ze bieden nestplaatsen en een voedingsbodem voor veel dieren. Afgewerkt met een oude boom zijn ze de ideale woonplaats voor solitaire bijen.  Met een paar kleine struikjes erbij vormen ze een schuilplaats voor vogels.

boomopjedak          groendak dakterras          nijkerk-wilde bloemendak082014-2