Wat is een groendak?

Wat is een groendak?

Alle daken met begroeiing zijn groendaken. De benaming verwijst niet naar een specifieke opbouw maar naar het principe van een dak met begroeiing. Het soort beplanting bepaald het type en de opbouw van het groendak.

Extensieve- en intensieve groendaken zijn benamingen die in de bouwwereld gebruikt worden, wij houden niet van het vernauwen naar twee categorieën omdat de beplanting de dikte en het gewicht van de voedingsbodem bepaald. Er zijn geen twee keuzen, maar een scala van mogelijkheden. Wij zijn de specialist, vraag het ons….

groendakSedumdaken

Een sedumdak (extensief groendak) is begroeid is met sedumplanten (vetplanten). De planten hebben weinig voeding en water nodig, dus volstaat een dunne voedingsbodem en kleine waterbuffer. De arme en droge voedingsbodem zorgt ervoor dat er maar weinig onkruidsoorten kunnen gedijen. Het onderhoud van een sedumdak is dan ook heel beperkt. Gemiddeld heeft een sedumdak een verzadigd gewicht van 75 kg/m². Dankzij hun licht gewicht kunnen ze op de meeste daken geplaatst worden.

Overige groene daken (intensief groendak), zodra er andere plantjes als sedum gebruikt worden is een rijkere voedingsbodem nodig waardoor het gewicht van de opbouw verhoogd. Voor turfdaken, bloemen- en kruidendaken gaat dit tot 150 kg/m². Moet het dak beloopbaar zijn en functioneren als een ware daktuin dan kan het gewicht van 300 kg/m² tot wel 1200 kg/m² oplopen. De constructie van het gebouw is hierbij belangrijk, ze moet immers al het gewicht kunnen dragen. Afhankelijk van de keuze is een bouwvergunning noodzakelijk.

groendak met kruidenKruidendaken of sedum-kruidendaken

sedums aangevuld met een variatie aan kruiden die niet altijd bedoeld als geneesmiddel maar wel voor een mooi groendak zorgen.

Bloemendaken

sedums aangevuld met een variatie van wilde bloemen die voor een kleurrijke vegetatie zorgen.

Gras- en turfdaken

gekend als de Noord-Europese daken die met siergrassen begroeid worden.

Daktuinen

een tuin op het dak met alle klassieke bloemen en planten. Vaak verfraaid met struiken en als de constructie het toelaat, zelfs bomen.

GrasdakGroengrasdaken

ons Groendak woon-concept waarbij we het grasdak toepassen voor een bungalow woning met een gezond en aangenaam comfort.