Vaak gestelde vragen

Vaak gestelde vragen over groene daken

Bezint voor je begint, wie wil deelnemen aan de vergroening heeft natuurlijk goede informatie nodig.
Misschien kan deze lijst met “vaak gestelde vragen” je al verder helpen?

Advies op maat nodig? Dat kan via onze offerte aanvraag of stuur een e-mail naar: info@groendak.be


Welk BTW-tarief geldt er op een groendak?

Er zijn twee tarieven mogelijk namelijk de normale 21% of de 6%.
Voor een groendak kan u in aanmerking komen voor de 6% als u aan volgende voorwaarden voldoet:
– uw huis is ouder dan 10 jaar;
– het gebouw moet dienen voor privé bewoning (uitsluitend of hoofdzakelijk);
– het moet aangelegd worden door een aannemer van groene daken = Groendak.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden dan geldt de 21%.
Bij Groendak beschikken we over de nodige formulieren om dit in orde te brengen.

Wat is een groendak? Welke soorten groendaken bestaan er?

Een daken met begroeiing is een groendak; de benaming verwijst niet naar een specifieke opbouw maar naar het principe van een dak met begroeiing. Groendak laat zich leiden door de soort beplanting. Een groendak kan begroeid zijn met sedum, kruiden, bloemen, grassen, struiken en soms zelfs bomen. Sedumdaken, kruidendaken, natuurdaken, gras- en turfdaken, heidedaken, daktuinen en gebruiksdaken of verkeersdaken behoren allemaal tot de groep van groendaken. 

Extensieve- en intensieve groendaken zijn de klassieke benamingen die worden gebruikt om twee gewichtsklasse te bepalen.

Los daarvan bestaan er veel verschillende soorten groendaken, telkens is de opbouw ervan bepaald door de keuze van planten.

 


Wat is de opbouw van een groendak?

Een groendak is opgebouwd uit een lagensysteem, gekozen in functie van de beplanting, het type dak en de ligging ervan. Om een premie te krijgen moet het groendak zeker een drie-lagen opbouw hebben, drainage/waterbuffer + substraatlaag + planten.

Opbouw voor een plat sedum groendak: in 5-lagen: beschermdoek, drainageplaten, filterdoek, substraatlaag, sedummatten of sedumstekken.


Wat is sedum?

Sedum zijn planten die in extreem arme omstandigheden kunnen overleven, met weinig water en op een arme ondergrond. Het zijn vetplantjes die heel veel water in hun bladeren kunnen opslaan en zo droogtes overleven. Dankzij deze eigenschappen zijn ze uitermate geschikt voor groene daken. Ze kunnen er niet alleen goed overleven, ze voelen zich ook thuis op het dak.


Wat zijn sedummixmatten?

Een sedummat is vergelijkbaar met een graszode(rol) en wordt ook opgerold voor het transport. Dit zijn matten die voor minimaal 85% voor begroeid zijn met sedum planten.
100% biologisch afbreekbaar en gemiddeld met 6 tot 10 verschillende sedumsoorten begroeid
Iedere soort bloeit circa vijf weken, hierdoor bloeit het dak van circa april/mei tot september in verschillende kleuren.


Wat zijn de voordelen van een groendak?

Groendaken kennen tal van voordelen, het zijn immers stukjes natuur.
Ze zijn dan ook dé oplossing om onze verstedelijking in goede banen te leiden.
De natuur maakt plaats voor gebouwen die ruimte bieden aan de natuur.

 • Temperatuur en vochtigheid in de steden
 • Waterbuffer bij stortregen
 • Opvangen van fijnstof
 • Meer biodiversiteit
 • Verlengde levensduur dakbedekking
 • Geluiddempende werking
 • Positieve invloed op de gemoedstoestand

 

Wat zijn de nadelen van een groendak?

De nadelen wegen niet op tegen de voordelen!

Het klopt dat een groendak het opsporen van lekken bemoeilijkt maar het veroorzaakt ze niet, het beschermd immers de dakbedekking. Dakisolatie of dakterrassen hebben hetzelfde nadeel. Daardoor zijn er bedrijven op de markt gekomen die er vlot in slagen om door alle lagen heen lekken te detecteren. Zo hoeft er maar een stukje groendak weggehaald worden om het lek te herstellen.

Plaats nooit een groendak op een verouderde of versleten dakbedekking!


Is mijn dak geschikt voor een groendak?

De twee belangrijkste vragen die je moet stellen zijn:

 • is de dakconstructie in goede staat?
 • is de dakbedekking lekvrij en in goede staat?

Zo ja, dan past er zeker een groendak op. Alle daken, geplaatst volgens de regels van de kunst zijn vaak voldoende sterk berekend om een sedumdak te dragen (verzadigd gewicht 75 kg/m²), maar check dit altijd.  Voor grasdaken of daktuinen is dat anders, door hun gewicht dat kan variëren van 200 tot 600 kg/m² is een stevige constructie nodig.


Wat weegt een groendak?

Per centimeter laagdikte moet je op een 13 à 15 kg rekenen. Een sedum groendak is meestal ongeveer 5 cm dik en weegt dus 75 kilo/m². Dit gewicht is steeds het verzadigd gewicht, het is immers belangrijk om te weten hoe zwaar een dak wordt wanneer het geregend heeft. Deze groendaken zijn op vrijwel alle daken toepasbaar.


Hoe weet ik of een dakconstructie sterk genoeg is?

Wanneer we voldoende gegevens en foto’s ontvangen, dan kunnen we u snel adviseren. Email: info@groendak.be

Groendak kan ook een specialist inschakelen die tegen vergoeding het dak ter plaatse komt nakijken en beoordelen.
Voor daktuinen heeft u een bouwaanvraag nodig en raadpleegt u best een architect; een voorontwerp daktuin kan door Groendak gemaakt worden.


Kan een groendak op een hellend dak?

Dat kan zeker en het is trouwens onze specialiteit. Afhankelijk van de helling en het gebruik van sedummatten kiezen we de geschikte opbouw. Met sedummatten realiseren we het mooiste en snelste resultaat. Een groendak dat direct voor 95% groen begroeid is.

Het groendak kan zelfs de dakbedekking vervangen, een mooi voorbeeld daarvan is onze Groendakpan. Een volwaardige kunststof dakpan met sedumplanten. Kijk eens op www.groendakpan.be 


 

Wat is de prijs van een groendak?

De prijs voor een groendak kan sterk variëren in functie van het type groendak:

 • groendaken aangelegd met een vijflaagse opbouw en sedummatten kosten tussen de 60 & 75 €/m² inclusief plaatsing, de definitieve prijs is afhankelijk van vele factoren en verkrijgt u bij aanvraag.
 • Dezelfde vijflaagse opbouw maar met sedumplantjes of -stekken is goedkoper maar vraagt onderhoud zolang het groendak niet volgroeid is. Het dak is slechts deels begroeid en laat dus ruimte voor onkruidgroei…
 • Natuurdaken of daktuinen  hebben geen richtprijs omdat dit vaak echte tuinen zijn. Ze hebben een (veel) dikkere voedingsbodem en vragen dus meer tijd voor ontwerp en om aan te leggen. Een grasdak of turfdak is veelal het budget-vriendelijkst, het bestaat uit een laag vanaf minimaal 20 cm dikke voedingsbodem met daarin grassen.

Is een groendak goede isolatie?

Groene daken isoleren prima tijdens de warme zomermaanden en voorkomen overhitting van het dak. De planten blijven 35º en koelen daardoor het dak overeenkomstig. In de winter is de massa van een groendak belangrijk en dan scoren sedumdaken minder goed. De dunne laag substraat (4 à 6 cm) heeft weinig massa en wordt vochtig, dat isoleert minder. Omkeerdaken, daktuinen of ons Groengrasdak isoleren wel goed naar de koude toe. Ze hebben veel massa, ze beschermen het dak extra van de koude en houden de warmte goed binnen.

Een groendak plaats je steeds op een voldoende geisoleerd dak.


Wat is het verschil tussen sedummatten- en sedumplanten?

Sedum pluggen zijn kleine vetplantjes die op het groendak geplant worden, er zijn 16 – 24 plantjes nodig voor 1 m² groendak. Voordeel: goedkoper. Nadeel: het groendak is slechts gedeeltelijk begroeid waardoor er kans is op onkruidgroei.

Sedummatten zijn voorgekweekte vetplantjes op een cocosmat. Bij levering zijn de matten voor minimaal 85% begroeid. Voordeel: direct voor groen begroeid, minder onkruid. Nadeel: duurder, alhoewel de plaatsing vaak snel gaat en er zo zeker kosten gespaard worden.


Vraagt een groendak veel onderhoud?

Een extensief groendak, aangelegd met sedumplanten of matten op een vijflaagse opbouw vraagt weinig onderhoud. 1 x of 2 x per jaar voeren met groendakvoer; controle van de regenwaterafvoer, nakijken of er geen planten ingroeien, bijwerken.


Welke premie krijg je voor een groendak?

Groendaken hebben veel voordelen die ook door onze steden en gemeenten gekend zijn. Daarom belonen ze alle inwoners die een groendak aanleggen met een premie. De premie* bedraagt 31€/ m², al dan niet met een maximum oppervlakte. *=plaatselijk bepaald.


Verlengd een groendak de levensduur van de dakbedekking?

Een groendak verdubbelt of verdrievoudigd de levensduur van de dakbedekking door ze te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals zon, storm en hagel. De dakbedekking is dankzij het groendak beschermd tegen de schadelijke invloed van UV zonnestralen.